ВАГНЕР АЗИ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХХК ТАНД АЛДАЖ БОЛОХГҮЙ ХОВОР БОЛОМЖ БАТАЛГААТ ЧАНАРЫГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.ВАГНЕР АЗИ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХХК ТАНД АЛДАЖ БОЛОХГҮЙ ХОВОР БОЛОМЖ БАТАЛГААТ ЧАНАРЫГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

САТ брэндийн сонгогдсон тос товууд 2 сарын 22 – 3 сарын 31-ийг дуустал 5% хямдралтай.

Кат-ын тос, шүүлтүүрийг хослуулан хэрэглэснээр бохирдлыг хамгийн доод хэмжээнд барина. Таны машины хөдөлгүүр,трансмис, гидрийн системийн насжилтыг уртасгана.

САТ брэндийн сонгогдсон шүүлтүүр 2 сарын 22 – 3 сарын 31-ийг дуустал 15-40%  хямдралтай.

Хөдөлгүүр бүрт өөрийн гэсэн онцлог байдаг бөгөөд зөвхөн түүнд л зориулан үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь чухал. КАТ хөдөлгүүртэй машинд КАТ-ын шүүрнүүдийг хэрэглэж дадах нь таны машины насжилтийг уртасгаж мөн эд ангийн гэмтэлээс ч сэргийлнэ. Тийнмээс КАТ-ын хөдөлгүүртэй машинд өөрийнх нь нэрийн шүүлтүүрийг хэрэглээрэй.


Facebook Twitter Google Plus