Вагнер Ази 20 жилийн ойгоо тохиолдуулдан 20 сайн үйлс хийнэ

Энэ онд Вагнер Ази Групп компаний 20 жилийн ойн тэмдэглэлт үйл ажиллагааг тохиолдуулан Компанийн Нийгмийн Хариуцлагын Хорооноос 20 сайн үйлсийн ажил зохион байгуулах болсноо мэдэгдэхэд таатай байна.  Хийгдэх ажлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг тухай бүрт нь та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно.


Facebook Twitter Google Plus