ЗАСВАРЫН ХУВИЛБАР ГЭЖ ЮУ ВЭ?


Засварын хувилбарууд гэдэг нь Катерпилларын дилерийн зүгээс тоног төхөөрөмжийн насжилтан дээр үндэслэн харилцагчдад санал болгож байгаа техник үйлчилгээ, энгийн болон зайлшгүй шаардлагатай засваруудад зориулсан сонголтууд юм. Засварын сонголтын үнийн хувьд тухайн сонголтонд багтаж байгаа ажлын цар хүрээнээс хамааран тодорхойлогдоно.

ЯАГААД ЗАСВАРЫН ХУВИЛБАРУУД ГЭЖ?

CAT үндсэн эд ангиуд нь дахин сэргээн засварлагдахаар бүтээгдсэн байдаг. Бид энэхүү сэргээн засварлагдахуйц давуу тал дээр үндэслэн тоног төрөөхөмжийн насжилтыг уртасгах үүднээс тухайн эд ангийн элэгдэлд тохирсон засварын сонголтуудыг харилцагчдадаа санал болгож байна. Манай мэргэжилтнүүд танд хамгийн зөв засварын сонголтыг хийхэд зөвхөн нийлүүлэгчийн зүгээс биш харин таны итгэлтэй бизнес түншийн үүднээс туслах болно.