Дэлхий даяар бүх төрлийн ажлын талбарт Cat тоног төхөөрөмжүүд нь захын дамжуулагч болон хурдны хайрцгийн тусламжтайгаар хүч дамжуулж урагш хөдлөн, газар шорооны ажил хийдэг.

Caterpillar-ын оригинал хүч дамжуулах эд ангийн сэлбэгүүдийг тогтмол засвар үйлчилгээ, засварын хувилбаруудтай хамтад нь ашигласнаар тоног төхөөрөмжийн бүтээмжийг хамгийн өндөр түвшинд хүргэж, ашиглалтын зардлыг бууруулах боломжтой.

Cat хүч дамжуулах эд анги нь дараах ачааллыг тэсвэрлэх чадвартай хийгдсэн байдаг:

Их хэмжээний мушгих момент

Цохилт ихтэй хөрсөн дээр ажиллах

Хөдөлгөөний чиглэл болон арааг олон дахин солих г.м

Катерпиллар нь эдгээр хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан хурдны хайрцаг, захын дамжуулагчийг зохион бүтээж үйлдвэрлэдэг ба бодит ажлын талбартай ижилхэн нөхцөлд туршилтад оруулж тестлэдэг. Үүний үр дүнд тоног төхөөрөмжийн насжилтын хугацаанд удаан ашиглагдаж, илүү сайн ажиллах хүч дамжуулах эд анги бий болдог.
ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ:

Холхивч

Тоормос

Дифференциал

Кардан Гол

Захын Дамжуулагч

Үрэлтийн Материал

Гидротрансформатор

Хурдны Хайрцаг