CVA гэж юу бэ?

Харилцагч өөрийн Кат® машинд тоноглогдсон хиймэл дагуулын төхөөрөмжийн тусламжтайгаар төлөвлөгөөт хугацааны үйлчилгээгээр дамжуулан техникийн төлөвлөгөөт зөвөлгөөг авах. Катерпилларын оргинал сэлбэгийг цаг алдалгүй хүссэн газартаа хүргүүлэн авах ингэхдээ урьдчилан сэргийлсэн гарын авлагын хамт таны гарт хүргэгдэх болно. Тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтын төлөвлөгөө нь төлөвлөөгүй гэнэтийн зардлаас урьдчилан сэргийлүүлэх. Харилцагчийн машин дэх бүхий л зохицуулалт тэр тусмаа насжилт түүний төлөвлөгөөг хамгийн энгийнээр таны гар утасанд мэдээллэнэ. Мөн эдгээр нь та машиндаа сар тутам зарцуулах хөрөнгө оруулалтыг багасгаж өмчлөлийн үеийн зардлыг хамгийн бага хэмжээнд барих үйлчилгээ юм. Энэ бол Катерпилларын Харилцагчийн үнэ цэнийн гэрээ юм.

CVA