УДИРДЛАГЫН БАГ


Кокинэн КЭЛВИН
Гүйцэтгэх Захирал
Жиминез ЛУЙС
АЗТ & Засварын Үйл Ажиллагааны Газрын Захирал
Энхболд ЭНХДЭЛГЭР
Худалдаа ба Түрээсийн Газрын Захирал
Адилбиш НЯМДОРЖ
Санхүүгийн Газрын Захирал 
Сүхбаатар ЦЭРЭННЯМ
Аналитик & Инновацийн Газрын Захирал
Төхөөн ЖАНИБЕК
Үйлчилгээ Дэмжих Газрын Захирал
Лхагвадорж БААСАНДОРЖ
Бизнесийн Эрсдэлийн Газрын захирал
Хүрэлбаатар УЯНГА
Технологи, Дижитал Шийдлийн Газрын Захирал
Паулин БАРРИ
Уул Уурхайн Үйл Aжиллагааны Газрын Захирал
Дашдэжидийн Инжинаш
Корпорацийн Хуулийн Зөвлөх бөгөөд Хуулийн хэлтсийн захирал
Баттөр Баттулга
“Эс Жи Эм Эс” ХХК -ийн Ерөнхий Захирал