УДИРДЛАГЫН БАГ


Шон Уолш
Гүйцэтгэх Захирал
Питер Тапсон
Бүтээгдэхүүн Дэмжих Газрын Захирал
Э.Энхдэлгэр
Худалдаа ба Түрээсийн Газрын Захирал
Б.Баттөр
“Эс Жи Эм Эс” ХХК -ийн Ерөнхий Захирал
А. Нямдорж
Санхүүгийн Газрын Захирал 
Д. Инжинаш
Корпорацийн Хуулийн Зөвлөх бөгөөд Хуулийн хэлтсийн захирал
Х. Уянга
Технологи, Дижитал Шийдлийн Газрын Захирал
Т. Жанибек
Үйлчилгээ Дэмжих Газрын Захирал
Л. Баасандорж
Бизнесийн Эрсдэлийн Газрын Захирал
Э.Уянга
Аналитик Инновацийн Газрын Захирал
Б.Түмэнжаргал
Хүний Нөөцийн Газрын Захирал