Вагнер Ази шинэ үеийн иргэдэд мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгоход нь туслаж байна.

Вагнер Ази шинэ үеийн иргэдэд мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгоход нь туслаж байна.

8 сарын 4-ны өдөр Peace Corpus-ийн нийгмийн сайн cайхны төлөөх үйл ажиллагааны хүрээнд хөдөө орон нутгийн 10 жилийн сургуулийн хүүхдүүдийг ирээдүйн мэргэжлээ зөв сонгоход нь бодит мэдлэг олгох зорилгоор 17 хүүхэд 5 сайн дурын ажилтны хамтаар Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК-ийн төв байранд зочилж, мэргэжлийн ажилчдын сургалт зөвлөгөөнд хамрууллаа.

 Арга хэмжээг нээн Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Стив Поттер  угтан авч үг хэлсэн ба ЭМААБО  хэлтсийн аюлгүй ажиллагааны ажилтан Т. Одонтуяа, хүний нөөцийн ерөнхий менежер Д. Түмэннаст, Аналитик Инновацын газрын захирал Б. Ану нар хүүхдүүдэд мэргэжлийн болоод байгууллагын онцлог, давуу талын талаарх сургалт хичээл орсон юм.

Facebook Twitter Google Plus