Вагнерчууд бид 2,000,000 хүн цаг хөдөлмөрийн чадвар алдсан осолгүй ажилласан арвин амжилтаа тэмдэглэлээ

Вагнерчууд бид 2,000,000 хүн цаг хөдөлмөрийн чадвар алдсан осолгүй ажилласан арвин амжилтаа тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэхүү амжилтанд хүрэхэд Вагнер Ази Группийн ажилтан бүр үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гэдгийг хэлэхэд таатай байна.
Facebook Twitter Google Plus