ВАГНЕР АЗИ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХХК болон МОНГОЛ-ГЕРМАНЫ ХАМТАРСАН АШИГТ МАЛТМАЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГт гарын үсэг зурлаа


Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК-ний Гүйцэтгэх захирал Келвин Коукинен 2018 оны 04 сарын 20-нд МГТИС-тай хамтран ажиллах Харилцан Ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Талууд хоорондын сургалт, судалгаа, техник технологийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн, компанийн үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн оюутнуудын танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийлгэх, талуудын сонирхлын хүрээнд сургалт судалгаа, техник технологи болон мэргэжилтэн солилцох, хамтарсан хөтөлбөр, төслүүдийг дэмжин хэрэгжүүлэх, хоёр талын үйл ажиллагаанд стратегийн ач холбогдол бүхий харилцааг бий болгохыг эрмэлзэж дараах хүрээнд хамтран ажиллахаа ийнхүү илэрхийлж байна.

 

Facebook Twitter Google Plus